Tarieven Karine Biets

Kosten

Dactylografie: 11 euro
Verplaatsing: 0,45 euro/km
Kopieën & inkomende faxen: 0,42 euro/blad

 Advocaat Dactylografie

Ereloon

Het ereloon wordt berekend per tijdseenheid die besteed wordt aan het dossier, tenzij anders met de cliënt werd afgesproken.
 
Bij de begroting van het ereloon wordt o.a. rekening gehouden met:

het belang van de zaak
het behaalde resultaat
de moeilijkheidsgraad
het spoedeisend karakter
de ervaring en/of specialisatie van de advocaat.

Gezien de BTW vrijstelling van advocaten per 1/1/2014 werd afgeschaft zal de onkosten- en ereloonstaat met 21% verhogen. Een gedetailleerde kosten- en ereloonstaat wordt opgesteld bij de beëindiging van het dossier. Bij de aanvang van de zaak en naarmate ze vordert worden provisies gevraagd die bij de eindafrekening
uiteraard in mindering worden gebracht.

Indien u verzekerd bent via rechtsbijstand, dan heeft u steeds de vrije keuze van een raadsman.

Neem contact op!